Golvvärmeshuntar

- för alla behov

Roth ShuntUnit

Roth ShuntUnit med / utan flödesmätare
- komplett enhet

Roth ShuntUnit används till mindre Roth golvvärmeanläggningar, både vid nybyggnad och vid renovering. Den nya Roth ShuntUnit har en kapacitet på upp till 160 m² vid 8 slingor, beroende på effektbehov. Roth shunt används i system där systemtemperaturerna är högre än vad som är lämpligt för en golvvärmeanläggning. Roth shunt levereras med en A-märkt pump, som säkerställer minimal strömförbrukning.
Pumpen som bl.a. innehåller ett automatiskt avluftningsprogram är fabriksmonterad på vänster sida av fördelarrören, men kan enkelt flyttas till höger sida.
Roth ShuntUnit levereras med förmonterade fördelningsrör med 1-8 anslutningar som är förberedda för montering av Roths rumsreglering. Med termisk framledningsbegränsning.

Nytt i sortiment är Roth ShuntUnit med flödesmätsre 1-8 slingor.

Kapacitet: Upp till 160 m² (50W/m²). Max. yta per slinga beror på val av rördimension och förläggningssätt.

Roth fördelarshunt term. ventil, Alpha2, 3-vägs

Med termisk reglering
Roth shunt används för att sänka framledningstemperaturen i system med högre framledningstemperaturer än vad golvvärmen kräver. Roth shunt är anpassad för Roth golvvärmefördelare och är utrustad med 3-vägsventil som gör att ingen primärpump krävs.

Användningsområde
Roth golvvärme med alla typer av värmekällor.

Roth shunt levereras komplett med termometer, packningar, termostat och pump.
Kapacitet: Upp till 300 m² beroende på systemets förutsättningar.
RSK Nr. 298 88 00

 

Roth fördelarshunt el. utekomp. Alpha2, 3-vägs

Med elektronisk reglering för styrning av framledningstemperatur efter utetemperatur
Roth shunt används för att sänka framledningstemperaturen i system med högre framledningstemperaturer än vad golvvärmen kräver. Roth shunt är anpassad för Roth golvvärmefördelare och är utrustad med 3-vägsventil som gör att ingen primärpump krävs. Roth shunt är speciellt anpassad för Roth golvvärmefördelare och är försedd med utomhuskompensering. Med elektronisk reglering för styrning av  framledningstemperatur efter utetemperatur.

Kapacitet: Upp till 300 m² beroende på systemets förutsättningar.
RSK Nr. 298 88 01

Roth Minishunt Plus

För mindre golvvärmesystem
Roth Minishunt Plus är ett utmärkt val för anslutning till ett mindre golvvärmesystem med befintligt radiatorsystem för både 1- och 2-rörsystem. Shunten används för att blanda vattnet, då värmekällan producerar en högre framledningstemperatur än vad golvvärmen kräver. Roth Minishunt Plus är utrustad med en temperaturbegränsning på 45°C. Ett termiskt skydd stryper flödet om temperaturen överstiger 50°C. Systemet återställs automatiskt.

Levereras med en energieffektiv pump med strömförbrukning från endast 3W och en 3-polig kabel med en längd på ca 1½ meter som ska anslutas till styrenheten. Roth Minishunt Plus ansluts enkelt med GE20 till befintlig värmeinstallation.
Samtliga 4 rör ansluts i botten med C/C 50 mm, i kombination med den mycket kompakta designen som inkl. 16 mm tjocka formgjuten isolering vilket möjliggör installation i mycket trånga utrymme, den utgör även en del av förpackningen för att minimera förpackningsavfall.
Roth Minishunt Plus kan även monteras i ett specialdesignat fördelarskåp. Den robusta designen med stor kroppsmassa eliminerar effektivt vibrationer från cirkulationspumpen vilket gör Roth Minishunt Plus extremt tyst och lämplig för montering på ljudkänsliga väggar. Dessutom finns en termostatstyrt 500W elpatron som tillval vilket ger möjligheten till komfortuppvärmning även under sommaren.

Roth Minishunt Plus finns tillgänglig i 3 varianter
- Roth Minishunt Plus med kapillärsensor
- Roth Minishunt Plus med basic trådlös termostat
- Roth Minishunt Plus med avancerad trådlös termostat och en 500W elpatron

> För mindre golvvärmesystem
> Anslutning till befintligt radiatorsystem, 1- och 2-rörsystem
> Möjlighet att montera i skåp
> Kompakt design för enkel installation i trånga utrymme
> Möjlighet till komfortvärme även på sommaren
> Lämplig för montering på ljudkänsliga väggar

Tänk på!
det är samma bas i alla varianter -enkelt att uppdatera

 

Roth Minishunt Plus, termisk


RSK Nr. 298 89 50

Roth Minishunt med manuell termostat med 5m kapillärsensor justerbar i intervall mellan 6 - 28 ° C.

Roth Minishunt Plus, trådlös


RSK Nr. 298 89 51

Roth Minishunt med reglermotor, basic trådlös rumstermostat och elektronisk kontroll med display- och tryckknappar för enkel temperaturinställning. Ytterligare funktioner, tillfällig tvingande inmatad komforttemperatur och låsning av knappar.

Roth Minishunt Plus, trådlös m. elpatron

RSK NR. 298 89 52

Roth Minishunt Plus med reglermotor, avancerad trådlös rumstermostat , elektronisk kontroll och ett 500W värmeelement.
Utöver ovanstående innehåller denna version möjlighet till komfortvärme även under sommaren, när värmen normal är avstängd.

 

 

Roth isolering till Roth shunt och Roth ShuntUnit

Roth isolering är lätt och praktisk att sätta en Roth shunt i och ger en snygg finish av Roth golvvärmeinstallationen. Roth isolering har markeringar, som gör det enkelt att anpassa längden, om man behöver förkorta den.

Roth isolering är förberedd för montering av pumpen på vänster sida, men detta kan enkelt ändras om pumpen önskas på höger sida. Vid större anläggningar med fler slingor kapas isoleringen och kompletteras med Roth fördelarisolering EPP.

Roth mobil elpanna


Komplett Roth mobil elpanna på 9 kW
Komplett färdigkopplad bärbar elpanna inklusive expansionskärl, cirkulationspump, säkerhetsutrustning, 1" förnätade slangar för anslutning direkt till Roth golvvärmefördelare, Roth golvplatta, bärhandtag reglerutrustning för konstant framledningstemperatur samt termometrar.

Roth elpanna är främst avsedd att användas i anläggningar där behov om en snabb idriftsättning av värmesystemet krävs. T.ex. när uttorkningsprocessen av betongplattan måste påbörjas tidigt eller om frysrisk föreligger när anläggningen är provtryckt. Roth elpanna kan även användas för fast installation. Genom att avlägsna 1 fas kan pannan maximeras till 4,5 kW.

Vill du veta mer om våra produkter?

Disclaimer

Vi har nyligen fått vetskap om att datatrafik på LTE800-bandbredd (t.ex. 5G i berg och / eller i långdistansområden) kan orsaka problem relaterade till blockering av radiosignaler som skickas internt mellan Roths trådlösa produkter om masterna är för nära eller om signalstyrkan är för hög. Vidare kan vi inte helt utesluta möjligheten att installation eller implementering av radiobaserad teknik i framtiden kan orsaka liknande problem.

Alla ovannämnda problem orsakas i alla fall av förhållanden utanför Roths kontroll. Roth kan således inte hållas ansvarig för, eller erkänna fordringar hänförliga till, sådana avbrott orsakade av installationer (etc.) utförda av tredje part utanför Roths kontroll.