Roth Touchline® SL

- Trådlöst reglersystem för golvvärme och radiatorer

Roth Touchline® SL - Trådlöst reglersystem för golvvärme och radiatorer

Roth Touchline® SL är lämpligt för individuell styrning och övervakning av rumstemperaturen i byggnader som använder Roths golvvärmelösningar. Reglersystemet gör det även möjligt att styra radiatorer med hjälp av trådlösa reglermotorer. Systemet kan användas för både värme och kyla.

Reglerystemet består av två Roth Touchline® SL kontrollenheter med åtta kanaler; master- och utbyggnadsenhet.
Roth Touchline® SL kontrollenhet (master) har åtta kanaler med möjlighet att ansluta upp till 4 reglermotorer per kanal. Roth Touchline® SL kontrollenhet (utbyggnadsenhet) har åtta kanaler med möjlighet att ansluta upp till 4 reglermotorer per kanal. Roth Touchline® SL kontrollenhet (master) kan trådlöst anslutas till fyra Roth Touchline® SL utbyggnadsenheter, som gör det möjligt att ansluta 160 x 230V reglermotorer genom 40 kanaler som alla kan konfigureras och styras genom en enda kontrollpanel.

Systemet kan även styras via Roth Touchline® app om du väljer att utöka systemet med Roth Touchline® SL WiFi internetmodul.

Genom att utöka systemet med Roth Touchline® SL ventilmodul och Roth Touchline® SL utegivare finns möjligheten att styra en blandningsventil enligt utomhustemperaturen. Kontrollenheten har även en utgångsspänning på 230V för pumpen, samt ett potentialfritt relä för att styra ytterligare en uppvärmnings- eller kylenhet.

Roth Touchline® SL Standard rumstermostat, vit
Trådlös. Med display. Temperatur ställs enkelt in med touchknappar.
HxLxB: 84 x 84 x 16 mm.
RSK nr. 298 91 12

Roth Touchline® SL kontrollenhet, master
8 kanaler med möjlighet att ansluta upp till 4st 230V
reglermotorer per kanal, 32 st totalt.
RSK nr. 298 91 10
 

Roth Touchline® SL rumsgivare Mini
Vit sensor utan knappar och display. Enkel temperaturstyrning via app
eller kontrollenhet.

HxLxB: 37 x 37 x 16 mm.
RSK-Nr: 298 91 16

 

Roth Touchline® SL WiFi nätverkssats
Trådlös styrning och övervakning via internet.
Upp till 30m räckvidd inomhus.
RSK nr. 298 91 18

 


Roth Touchline® SL golvgivare
Används tillsammans med
Roth Touchline® SL termostat.
Ledningslängd 2,5 meter.
RSK nr. 298 91 09
 

Roth Touchline® SL Standard rumstermostat, svart
Trådlös. Med display.
Temperatur ställs enkelt in med touchknappar.
HxLxB: 84 x 84 x 16 mm.
RSK nr. 298 91 13

Roth Touchline® SL, utbyggnadsenhet
8 kanaler med möjlighet att ansluta upp till 4st
230V reglermotorer per kanal, 32 st totalt.
RSK nr. 298 91 11
 

Roth Touchline® SL rumsgivare
Vit sensor utan knappar och
display. Enkel temperaturstyrning via Roth Touchline® App eller kontrollenhet.

HxLxB: 80 x 80 x 17 mm.
RSK-Nr: 298 91 15

 

Roth Touchline® SL repeater
Förstärker signal mellan termostat
och kontrollenhet. (Trådlös)
RSK nr. 298 90 15


 

Roth Touchline® SL ventilmodul
Smidig styrning av tre- eller fyrvägsventil, kombineras med utegivare som möjliggör styrning av systemet efter utomhustemperatur.
RSK 298 91 39
 

Roth Touchline® SL fönsterkontakt
Stänger av värmen i rummet när fönster eller dörr öppnas för att minimera eventuell värmeförlust. Trådlös kommunikation.
RSK 298 91 37
 

Roth Touchline® SL Plus rumstermostat
Trådlös, stor display.
Temperatur ställs enkelt in med touchknappar.
HxLxB: 84 x 84 x 24 mm.
RSK nr. 298 91 14

 
Roth Touchline® SL för. kabel för antenn
Förstärker signal mellan termostat
och kontrollenhet (Trådbunden)

RSK nr. 298 90 14

Roth Touchline® reglermotor
230V, NC, 1W


RSK nr. 243 37 47

 

Roth Touchline® SL reglermotor för radiatorer
För styrning av temperatur i rum med radi-atorer. Anslutning till ventil med M30 x 1,5 mm-gänga. Adaptrar för andra typer av ventiler är tillgängliga (RAN- och RTDN-adaptrar). Tyst drift.
RSK 298 91 36
 

Roth Touchline® SL utegivare
Trådlös utomhustemperatursgivare, anslutning med ventilmodul.
HxLxB: 80 x 50 x 20 mm.
RSK 298 91 38

Roth Touchline® app
> Total kontroll av reglersystem för radiatorer
> Övervakning av pumpstatus
> Enkel växling mellan driftlägen
> Enkel tidsprogrammering
> Styrning och övervakning av givare och fönsterkontakter
> Översikt med statistik som gör det möjligt att övervaka t.ex. temperaturförändringar och driftstörningar.

Roth Touchline® app användarmanual här.

Vill du veta mer om våra produkter?

Roth ColorFun

När livet inte bara behöver vara svart eller vitt.

Vet du att du kan ändra färg på din Roth Touchline® SL Standard rumstermostat? Och det är gratis?

Välj mellan självhäftande, avtagbara frontfolier i 8 olika väggfärger som trendar just nu.

Allt du behöver göra för att få en färgfolie är att skicka ett mail till: service@roth-sverige.se med fotodokumentation av din faktura för ditt inköp av Roth Touchline® SL Standard rumstermostat och ange vilken färg du vill ha på frontfolien.

Läs mer

Disclaimer

Vi har nyligen fått vetskap om att datatrafik på LTE800-bandbredd (t.ex. 5G i berg och / eller i långdistansområden) kan orsaka problem relaterade till blockering av radiosignaler som skickas internt mellan Roths trådlösa produkter om masterna är för nära eller om signalstyrkan är för hög. Vidare kan vi inte helt utesluta möjligheten att installation eller implementering av radiobaserad teknik i framtiden kan orsaka liknande problem.

Alla ovannämnda problem orsakas i alla fall av förhållanden utanför Roths kontroll. Roth kan således inte hållas ansvarig för, eller erkänna fordringar hänförliga till, sådana avbrott orsakade av installationer (etc.) utförda av tredje part utanför Roths kontroll.

Ladda ner

Läs mer i våra broschyrer, datablad och installationsdokument