Mål 6 - Rent vatten och sanitet

Tillgång till säkert vatten, sanitet och hygien är det mest grundläggande mänskliga behovet av hälsa och välbefinnande. Fokus för mål 6 är således att säkerställa tillgång av hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla. Detta inbegriper skydd av vattenrelaterade ekosystem genom att se till att inga skadliga ämnen släpps ut i vattnet.


Vi bidrar för närvarande till detta mål genom att se till att våra rörsystem för tappvatten inte släpper ut några skadliga ämnen i vattnet. Dessutom uppfyller våra produkter högsta standard i nationell testning och lever upp till alla certifieringar, standarder och förväntningar. Detta säkerställer produkter av hög kvalitet och hållbarhet.

Framöver kommer vi fortsätta att upprätthålla den höga säkerhetsstandarden för våra tappvattensystem genom att utveckla och utforma lösningar som säkerställer högsta vattenkvalitet och möjliggör hållbar vattenhantering.

För mer information om FN:s mål 6 för hållbar utveckling, besök https://sdgs.un.org/goals/goal6