Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Det krävs ytterligare framsteg för att öka sysselsättningsmöjligheterna och minska ojämlikheten på arbetsmarknaden. Tyngdpunkten i mål 8 är således att främja varaktig och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning och anständigt arbete för alla. Detta inbegriper att uppnå högre produktivitetsnivåer genom teknisk uppgradering och innovation.

Roth strävar efter att öka transparensen i vår leverantörskedja och att vara en del av samarbeten som främjar hållbara omställningar. Vi vill leverera tillväxt och stabila finansiella resultat, så att vi kan fortsätta att förnya och skapa lösningar som är uppdaterade med den snabba tekniska utvecklingen.  Genom att uppnå detta kan vi investera ytterligare i utvecklingen av framtida produkter som stöder en hållbar omställning.

Som ett stolt familjeägt företag är det viktigt att vi säkerställer både rättvisa och hållbara standarder i förhållande till leverantörer, kunder och våra anställda. Framöver kommer vi att använda vår uppförandekod som riktlinje för värderingar, regler och principer för vårt beteende och våra handlingar. Detta inkluderar att stödja en sund balans mellan arbete och privatliv för våra anställda samt vår nolltolerans mot alla former av diskriminering.

För mer information om FN:s mål 8 för hållbar utveckling, besök https://sdgs.un.org/goals/goal8