Prisvärd och ren energi

Även om vi upplever en ökad användning av förnybar energi och energieffektivitet i allmänhet, ser vi inte framsteg tillräckligt fort. Vi upplever fortfarande energifattigdom, vilket innebär att konsumenter tvingas minska energiförbrukningen i sina hushåll i en omfattning att det påverkar deras hälsa och välbefinnande negativt.
Kärnfrågan i FN: s användbara utvecklingsmål #7 är att säkerställa tillgång till prisvärd, pålitlig, hållbar och modern energi för alla.

Roth bidrar för närvarande till detta mål genom att erbjuda energieffektiva, hållbara produkter och system av hög kvalitet till marknaden. Dessa principer är också en förankrade i vår produktutveckling.

Vårt mål är att hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen och sträva efter att ytterligare förbättra energieffektiviteten i våra produkter. Vi kommer också att fokusera på att minska energiförbrukningen och använda förnybara energikällor på våra kontor.

För mer information om FN:s mål 7 för hållbar utveckling, besök https://sdgs.un.org/goals/goal7