Hållbar konsumtion och produktion

Det globala fotavtrycket från vårt material fortsätter att växa, även om takten har avtagit. Fokus för mål 12 är att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Detta inkluderar också säker hantering av avfall och minskade utsläpp från produktionsanläggningar.

Roth bidrar för närvarande till detta mål genom att designa och utveckla produkter som är gjorda för att hålla i många år.

Framöver kommer vi att vara helt transparenta när det gäller våra produkters miljöpåverkan. Dessutom kommer vi att stödja övergången till förnybar energi i elnätet i de länder där vi är verksamma.

För mer information om FN:s mål 12 för hållbar utveckling, besök https://sdgs.un.org/goals/goal12